Paano ako maapektuhan ng NSCR Project?

Land Owner

May-ari ako ng lupang apektado (may titulo ng lupa)

Non-Land Owner

May-ari ng bahay/istruktura lamang (wala akong titulo ng lupa)

Renter / Sharer

Nangungupahan ako o nakikitira

Land Owner

May-ari ako ng lupang apektado (may titulo ng lupa)

Non-Land Owner

May-ari ng bahay/istruktura lamang (wala akong titulo ng lupa)

Renter / Sharer

Nangungupahan ako o nakikitira